Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

ZONDAG 25 september 10.30 uur
Eucharistie: Gerrit Janssen en echtgenote; Annie Kersten v.d. Locht.
Acoliet: Ben Buijssen
Zang: Gemengd koor
Lector: Will Noy
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Henk Kuijpers(361736)

ZONDAG 2 oktober 10.30 uur
Eucharistie: Jeanne Gerrits-Nefkens; Annie van Welij-Bus; Jan en Anna Heurkens
Acoliet: Twan Repkes
Zang: Capella Cantamosa
Lector: Carla Coenen
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Marian Verwerda (362382)

ZONDAG 9 oktober 10.30 uur
Eucharistie: Overleden fam. Rutten-Haerkens; Gerrit Janssen en echtgenote; Bert Tijssen
Acoliet: John Jans
Zang: Volkszang
Lector: Annie Fransen
Misdienaars: Melle Stoffelsma
Koster: Frank Coenen (362173)

ZONDAG 16 oktober 10.30 uur
Eucharistie: Jan Graat, Tonia Graat Wientjes, Piƫta Thijssen-Graat, Ria Arts-Graat; Tonny van Tits;
Marie Rutten-Kolsters; Echtpaar Jan en Nellie Derks-Venbrux
Acoliet: John Arts
Zang: Imemato
Lector: Will Noy
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Ruud Olieslagers(06-20152441)

ZONDAG 23 oktober geen viering in alle deelparochies.
Centrale Eucharistieviering in Sint Anthonis om 10.30 uur in verband met de
Inhuldiging nieuwe pastoor Hermans.

ZONDAG 30 oktober 10.30 uur
Gebedsviering: Lies Haerkens en fam. Haerkens-Bardoel; Annie Kersten-v/d Locht; overleden Fam Buijssen-Verheijen
Piet en Liesberth, Henk, Toon, en Gerrit
Voorgangers: Ben Buijssen/ Carla Coenen
Zang: Vrijwilligerskoortje
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Marian Verwerda (362382)

WOENSDAG 2 November 19.00 uur ALLERZIELENVIERING
Gebedsdienst: Voor de overleden parochianen van het afgelopen jaar
Voorgangers: Ben Buijssen /Annie Fransen
Zang: Capella Cantamosa
Misdienaars: Robin Baudoin/ Willem Repkes
Koster: Marian Verwerda

ZONDAG 6 november 10.30 uur
Eucharistie: Jeanne Gerrits-Nefkens; Jan en Anna Heurkens; Annie van Welij-Bus
Overleden ouders Lamers-Graat en dochter Rieky; Els Lamers-Wientjes
Theo en Mia van Benthum-Rutten
Acoliet: Twan repkes
Zang: volkszang
Lector: Fons van Heusden
Misdienaars: Melle Stoffelsma
Koster: Frank Coenen (362173)