Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443


Misintenties januari 2020

1 januari Nieuwjaar

Voor alle parochianen

5 januari

Jeanne Gerrits Nefkens

Theo en Mia van Benthum-Rutten.

Anna Heurkens

12 januari

Anna Heurkens

Overleden fam van Mil

Johanna Jacobs en Martinus van de Ven

19 januari

Gerrit Janssen en echtgenote

Anna Heurkens

Overleden familie Jilissen-Coenen

26 januari

Anna Heurkens

Ben van de Heuvel, familie van de Heuvel en fam van de Berg.

Bertha Janssen en overleden familie

Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Marinus en Jan

Misintenties februari 2020.

2 februari

Anna Heurkens

Theo en Mia van Benthum-Rutten

Bert Jansen

Jeanne Gerrits-Nefkens

Jan Rutten

9 februari

Familie Broeren-Jansen

Albert en Anna van Seccelen-Jansen

Echtpaar Victor Jansen en Dora Jacobs.

Anna Heurkens

Overleden fam van Mil

16 februari

Jan Rutten

Anna Heurkens

Grad en Drieka Verbruggen-van Benthum en schoonzoon Toon.

Joke Liebrand van Lanen

Pastoor Henk van Breemen

22 febr. Carnavalsmis

Jos Willems

23 februari

Anna Heurkens

Zuster J. Laarakkers

Gerrit Janssen en echtgenote

Echtpaar Jan en Nellie Derks-Venbrux

Martinus van de Ven en Johanna Jacobs

Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Jan en Marinus

Misintenties maart 2020.

1 maart

Theo en Mia van Benthum-Rutten

Jeanne Gerrits-Nefkens

Tain Haerkens en overleden  familie Duffhues

Jan Rutten

Allegondis Janssen- van Kempen en overleden familie

Jan Hoogstraten

8 maart

Nellie Janssen en overleden familie

Familie Broeren-Jansen

Albert en Anna van Seccelen-Jansen

Overleden ouders Graat-Coenen

Jan Rutten namens de KBO

Familie Weerepas-Knapen, Tien en Mientje Graat-Knapen, Familie Knapen

15 maart

Jan Rutten

Herman Nilezen en Grada van Benthum

Echtpaar Piet en Liesbeth Buijssen

Huub Titselaar namens de KBO

22 maart

Gerrit Janssen en echtgenote

Overleden familie van Mil

Johanna Jacobs en Martinus v.d. Ven

29 maart

Anna en Jan Heurkens

Jan Rutten

Gerrit Jilissen namens de KBO

Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Jan en Marinus