Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

ZONDAG 21 november 10.30 uur

Eucharistie: Marie Rutten-Kolsters; Fam. Weerepas-Knapen,
Tien en Mientje Graat-Knapen, Fam. Knapen
Gerrit Janssen en echtgenote; Echtpaar Jan en Nellie Derks-Venbrux

Acoliet: John Jans
Lector: Riette Cöp
Zang: Samenzang
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Frank Coenen (362173)

ZONDAG 28 november 10.30 uur

Eucharistie: Pastoor Kees Pijnenburg; Fam. Hendriks-Bloemers en kinderen;
Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Jan en Marinus

Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Will Noy
Zang: Gemengd Koor
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Marian Verwerda (362382)

ZONDAG 5 december 10.30 uur KINDERNEVENDIENST

Eucharistie: Annie van Wely-Bus; Jeanne Gerrits-Nefkens; Jan en Anna Heurkens;
Tonny van Tits

Acoliet: Twan Repkes
Lector: Annie Fransen
Zang: .n.n.b.
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Henk Kuijpers(361736)

[16:26, 19-11-2021] Bennie: ZONDAG 5 december 10.30 uur
Eucharistie: Annie van Wely-Bus; Jeanne Gerrits-Nefkens; Jan en Anna Heurkens; Tonny van Tits
Acoliet: Twan Repkes
Lector: Annie Fransen
Zang: .n.n.b.= nog niet bekend!
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Henk Kuijpers(361736)

ZONDAG 12 december 10.30 uur
Eucharistie: Overleden fam van Mil; Overleden fam. Broeren-Jansen; Albert en Anna van Seccelen-Jansen; Mien Tijssen-Kuijpers namens de KBO
Acoliet: John Jans
Lector: Ans Cöp
Zang: n.n.b.
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Frank Coenen (362173)

ZONDAG 19 december 10.30 uur
Eucharistie: Marie Rutten-Kolstes; Overleden fam. Rutten-Haerkens; Gerrit Janssen en echtgenote.
Acoliet: John Arts
Lector: n.n.b.
Zang: Capella Cantamosa
Misdienaars: Robin Baudoin
Koster: Marian Verwerda(362382)

VRIJDAG 24 december 23.00 uur Nachtmis
Eucharistie: Han, Nellie en Peter Hoks; Overl. Fam. Essing-Roelofs
Acoliet: Ben Buijssen/ John Jans
Lector: Will Noy
Zang: n.n.b.
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Henk Kuijpers(361736)

ZATERDAG 25 december 10.30 uur 1 e Kerstdag
Eucharistie: Marie Rutten-Kolsters; Marietje Janssen en overleden familie; Lies Haerkens ,fam. Haerkens-Bardoel
Acoliet: Twan Repkes
Lector: Fons van Heusden
Zang: n.n.b.
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Frank Coenen (362173)

ZONDAG 26 december 10.30 uur 2e Kerstdag
Eucharistie: Johanna Jacobs en Martinus v.d. Ven; Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Jan en Marinus
Acoliet: John Arts
Lector: Riëtte Cöp
Zang: n.n.b.
Misdienaars: Melle Stoffelsma
Koster: Marian Verwerda(362382)

ZATERDAG 1 januari 10.30 uur Nieuwjaardag
Eucharistie: Voor alle parochianen; Echtpaar Jan en Nellie Derks-Venbrux
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Annie Fransen
Zang: n.n.b.
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Frank Coenen (362173)

ZONDAG 2 januari 10.30 uur
Eucharistie: Jeanne Gerrits-Nefkens; ; Annie van Wely-Bus; Jan en Anna Heurkens.
Acoliet: Twan Repkes
Lector: Carla Coenen
Zang: n.n.b.
Misdienaars: Robin Baudoin
Koster: Henk Kuijpers(361736)

ZONDAG 9 JANUARI 10.30 uur
Eucharistie: Overl. fam van Mil; Gerrit Janssen en echtgenote
Acoliet: John Arts
Lector: Ans Cöp
Zang: n.n.b.
Misdienaars: Melle Stoffelsma
Koster: Henk Kuijpers(361736)