Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

Zaterdag 18 februari 19.00 uur Carnavalsmis

Eucharistie: Overleden leden van Carnavalsvereniging De Leemknejers.
Jan van Bergen en Gerrit Hermens opa s van Jens Hermens
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Riëtte Cöp
Zang: Fanfare
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Marian Verwerda (0485-362382)

Zondag 19 februari 10.30 uur

Eucharistie: Gerrit Janssen en echtgenote; Overleden familie Rutten-Haerkens
Acoliet: John Arts
Lector: Annie Fransen
Zang: Vrijwilligerskoortje
Misdienaars: Robin Baudoin
Koster: Frank Coenen (0485-362173)

Woensdag 22 februari 19.00 uur Aswoensdag

Eucharistie: alle Overleden van onze parochie
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Carla Coenen
Zang: Capella Cantamosa
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Frank Coenen (0485-362173)

Zondag 26 februari 10.30 uur

Eucharistie: Gerrit Janssen en echtgenote; Overleden familie Rutten-Haerkens
Acoliet: Twan Repkes
Lector: Ans Cöp
Zang: Gemengd koor
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Ruud Olieslagers (06-20152441)

Zondag 5 maart 10.30 uur

Eucharistie: Familie Weerepas-Knapen, familie Knapen Tien en Mientje Graat-Knapen.; Jeanne Gerrits-Nefkens; Annie van Welij-Bus; Jan en Anna Heurkens; Allegondis Janssen van Kempen en overleden familie
Acoliet: John Arts
Lector: Will Noy
Zang; Volkszang
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Henk Kuijpers (361736)

Zondag 12 maart 10.30 uur

Eucharistie: Joep Thissen namens de KBO; Nellie Janssen en overleden familie
Acoliet: Twan Repkes
Lector: Henriette Cöp
Zang; Imemato
Misdienaars: Robin Baudoin
Koster: Marian Verwerda (362382)

Zondag 19 maart 10.30 uur

Eucharistie: Gerrit Janssen en echtgenote; Herman Nillezen en Grada van Benthum
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Fons Van Heusden
Zang; Capella Canta Mosa
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Frank Coenen (362173)

Zondag 26 maart 10.30 uur

Eucharistie: Gerrie Florisson-Brioul namens de KBO
Acoliet: John Jans
Lector: Annie Fransen
Zang; Gemengd koor
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Ruud Oosterlaken(06-20152441)

Zondag 2 April 10.30 uur Palm Pasen

Eucharistie: Jan en Anna Heurkens; Annie van Wely – Bus
Acoliet: John Arts
Lector: Carla Coenen
Zang; V.O.G.G.
Misdienaars: VOGG
Koster: Henk Kuijpers (361736)