Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

ZONDAG 6 september 10.30 uur Ziekenzondag

Eucharistie: Jeanne Gerrits-Nefkens; Hen en Marietje v.d. Cruijsen-Pouwels; Truus v.d. Wijst-Pouwels namens de KBO; Anna en Jan Heurkens

Acoliet: John Jans

Lector: Carla Coenen

Zang: n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Misdienaars: n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Koster: Henk Kuypers (361736)

ZONDAG 13 september 10.30 uur

Gebedsdienst: H.A. Donkers-Peters namens de KBO; familie Broeren-Jansen; Albert en Anna van Seccelen-Jansen

Overleden fam van Mil; Jan Rutten

Voorgangers: Ben Buijssen/ Carla Coenen

Zang: : n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Misdienaars: n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Koster: Frank Coenen(362173)

ZONDAG 13 september 12.00 uur 1e Communie

Eucharistie: Gerrit Angenendt en overleden fam TenHaaf-Driessen van Fiene

Acoliet: John Jans

Lector: Ans Cöp

Zang: n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Misdienaars: n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Koster: Frank Coenen9362173)

Zondag 20 september 10.30 uur

Eucharistie: Annie Haerkens-Wijers namen de KBO; Henk van Breemen en Familie; Maria Laarakkers

Gerrit Janssen , Gerrit zou 70 jaar zijn geworden.

Acoliet: John Arts

Lector: Henriétte Cöp

Zang: n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Misdienaars: n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Koster: Marianne Verwerda (362382)

Zondag 27 september 10.30 uur

Eucharistie: Diny Gruntjes; Jan Hoogstraten; Theo en Mia van Benthum-Rutten i.v.m. sterfdag Theo 29 sept.

Fien Havekes-Blom namens de KBO; Gerrit Janssen en echtgenote; Jan Rutten

Acoliet: Twan Repkes

Lector: Annie Fransen

Zang n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Misdienaars: n.v.t. i.v.m. Corona-maatregel

Koster: Henk Kuijpers(361736)