Misintenties

Annie Coenen   06-12872443

Misintenties juni 2019

9 juni Pinksteren

Anna Heurkens

Cor van Dijk

Toon en Drika van Vonderen van Amstel

Wim Broeren en Drika Broeren-Vinck

Overleden ouders Rutten –Haerkens en dochter

Echtpaar Victor Jansen en Dora Jacobs

Overleden gildenbroeders Salvator Mundi

16 juni

Mientje de Bruijn-Cremers en Toon de Bruijn

Anna Heurkens

Overleden familie van Mil

Wim Heijnen

23 juni  Openluchtmis

Anna Heurkens

Overleden familie v.d. Boom-Kersten

Gerrit Janssen en echtgenote

Fam. Hendriks-Bloemers en kinderen

Theodoor Janssen en overleden familie

Dick Verwerda en overleden fam. Dado

Jan van Bergen

Cor Fransen en zoon Hans

14 juli

Joke Liebrand-van Lanen

30 juni

Anna Heurkens

Bert Janssen

Martinus v.d. Ven en Johanna Jacobs

Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Jan en Marinus

Misintenties juli 2019

7 juli

Piet de Haas namens de KBO

Jeanne Gerrits-Nefkens

Fam. Broeren-Jansen

Albert en Anna van Seccelen-Jansen

Anna Heurkens

Gerrit Janssen en echtgenote

14 juli

Anna Heurkens namens de KBO

Mientje en Toon de Bruijn-Cremers

Lies Haerkens en fam.Haerkens-Bardoel

Overleden fam. Van Mil

21 juli

Anna Heurkens

Fam. Van Breemen

Mientje de Bruijn-Cremers namens de KBO

Overleden ouders Rutten-Haerkens en dochter

28 juli

Anna Heurkens

Overleden ouders Rutten-Haerkens en dochter

Wim van Velp namens de KBO

Martinus v.d. Ven en Johanna Jacobs

Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Marinus en Jan

Misintenties augustus 2019

4 augustus

Jeanne Gerrits-Nefkens

Fam. Broeren-Jansen

Albert en Anna van Seccelen-Jansen

Overleden fam. Manders

Matt Jansen namens de KBO

Anna Heurkens

11 augustus

Anna Heurkens

Overleden ouders Rutten-Haerkens en dochter

Miep Brinkman namens de KBO

Mevr M. de Best

18 augustus

Pastoor Quinten

Anna Heurkens

Gerrit Janssen en echtgenote

Overleden fam van Mil

25 augustus

Anna Heurkens

Echtpaar Victor Janssen en Dora Jacobs

Martinus v.d. Ven en Johanna Jacobs

Overleden ouders Jacobs –Verhagen en hun zonen Jan en Marinus