Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

ZONDAG 1 Mei 10.30 uur
Eucharistie: Jeanne Gerrits-Nefkens; Annie van Wely-Bus; Jan en Anna Heurkens; Wim en Bertha Hendriks-Peters
Acoliet: John Arts
Zang: n.n.b.
Lector: Riette Cöp
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Ruud Olieslagers (06-44846037)

Dodenherdenking 4 Mei 19.15 uur

ZONDAG 8 Mei 10.30 uur
Eucharistie: Toon Burgers namens de KBO; Overl. Fam Broeren-Jansen; Albert en Anna van Seccelen-Jansen
Acoliet: John Jans
Zang: n.n.b.
Lector: Ans Cöp
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Henk Kuijpers (361736)

ZONDAG 15 Mei 10.30 uur 1e Communieviering
Eucharistie: Marie Rutten-Kolsters
Acoliet: Ben Buijssen
Zang: n.n.b.
Lector: 1e communiecanten
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Marian Verwerda (362382)

ZONDAG 22 Mei 10.30 uur
Eucharistie: Petrus Martinus Laarakkers
Acoliet: Twan Repkes
Zang: n.n.b.
Lector: Annie Fransen
Misdienaars: Robin Baudoin
Koster: Frank Coenen (362173)

Donderdag 26 Mei Hemelvaart (geen viering)

ZONDAG 29 Mei 10.30 uur
Eucharistie: Gerrit Janssen en echtgenote
Acoliet: John Jans
Zang: n.n.b.
Lector: Carla Coenen
Misdienaars: Melle Stoffelsma[
Koster: Ruud Olieslagers (06-20152441)