Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

zondag 4 februari 10.30 uur Eucharistie

Eucharistie: Jeanne Gerrits-Nefkens; Jan en Anna Heurkens; Jacques Haerkens
An van Lanen- van de Elzen, herdenking geboortedag 100 jaar geleden, Hein van Lanen,
Joke Liebrand-van Lanen, Frans Heurkens
Acoliet: John Jans
Lector: Carla Coenen
Zang; Vrijwilligerskoortje
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Henk Kuijpers (06-44846037)

zaterdag 10 februari 19.00 uur Eucharistie Carnavalsmis

Eucharistie: Overleden van Carnavalsvereniging de Leemknejers;
Leo de Wit, opa van de Jeugdprins Lars
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Carnavalsvereniging
Zang; Fanfare
Misdienaars: Carnavalsvereniging
Koster: Henk Kuijpers (06-44846037)

zondag 11 februari 10.30 uur Eucharistie Carnaval

Eucharistie: Pastoor Henk van Breemen; Overleden familie van Mil
Acoliet: John Arts
Lector: Ans Cöp
Zang: volkszang
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Frank Coenen(06-23280337)

woensdag 14 februari 19.00 uur Eucharistie Aswoensdag

Eucharistie:
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Will Noy
Zang; Capella Cantamosa
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Frank Coenen(06-23280337)

zondag 18 februari 10.30 uur Eucharistie

Eucharistie: Jan Graat, Tonia Graat-Wientjes, Tinu Keijzers, Ria Arts-Graat, Pieta Thijssen-Graat
Overleden familie Rutten-Haerkens; Joke Liebrand – van Lanen
Acoliet: Twan Repkes
Lector: Henriette Cöp
Zang; Imemato
Misdienaars: Robin en René Boudoin
Koster: Ruud Olieslagers (06-20152441)

zondag 25 februari 10.30 uur Eucharistie Voorstellen Communicanten

Eucharistie: Echtpaar Jan en Nellie Venbrux; Gerrit Janssen en echtgenote
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Communicanten
Zang; communiecanten
Misdienaars: Comunicanten
Koster: Marian Verwerda (06-23330972)

zondag 3 maart 10.30 uur Eucharistie

Eucharistie: Jeanne Gerrits-Nefkens; Jan en Anna Heurkens; Allegondis Janssen -van Kempen en overleden familie; Bert van den Boom; Annie van den Boom -Grutters; Familie Weerepas-Knapen , Tien en Mientje Graat-Knapen, familie Knapen
Acoliet: John Arts
Lector: Fons van Heusden
Zang; Gemengd koor
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Henk Kuijpers (06-44846037)

zondag 10 maart 10.30 uur Eucharistie

Eucharistie: Nellie Janssen en overleden familie
Acoliet; Twan Repkes
Lector: Cara Coenen
Zang; Capella Cantamosa
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Henk Kuijpers (06-44846037)