Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

Misintenties februari 2020.

2 februari

Anna Heurkens

Theo en Mia van Benthum-Rutten

Bert Jansen

Jeanne Gerrits-Nefkens

Jan Rutten

9 februari

Familie Broeren-Jansen

Albert en Anna van Seccelen-Jansen

Echtpaar Victor Jansen en Dora Jacobs.

Anna Heurkens

Overleden fam van Mil

16 februari

Jan Rutten

Anna Heurkens

Grad en Drieka Verbruggen-van Benthum en schoonzoon Toon.

Joke Liebrand van Lanen

Pastoor Henk van Breemen

22 febr. Carnavalsmis

Jos Willems

23 februari

Anna Heurkens

Zuster J. Laarakkers

Gerrit Janssen en echtgenote

Echtpaar Jan en Nellie Derks-Venbrux

Martinus van de Ven en Johanna Jacobs

Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Jan en Marinus

Misintenties maart 2020.

1 maart

Theo en Mia van Benthum-Rutten

Jeanne Gerrits-Nefkens

Tain Haerkens en overleden  familie Duffhues

Jan Rutten

Allegondis Janssen- van Kempen en overleden familie

Jan Hoogstraten

8 maart

Nellie Janssen en overleden familie

Familie Broeren-Jansen

Albert en Anna van Seccelen-Jansen

Overleden ouders Graat-Coenen

Jan Rutten namens de KBO

Familie Weerepas-Knapen, Tien en Mientje Graat-Knapen, Familie Knapen

15 maart

Jan Rutten

Herman Nilezen en Grada van Benthum

Echtpaar Piet en Liesbeth Buijssen

Huub Titselaar namens de KBO

22 maart

Gerrit Janssen en echtgenote

Overleden familie van Mil

Johanna Jacobs en Martinus v.d. Ven

29 maart

Anna en Jan Heurkens

Jan Rutten

Gerrit Jilissen namens de KBO

Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Jan en Marinus

Misintenties april 2020

5 april

Levenden en overleden  leden KBO

Jeanne Gerrits Nefkens

Jan en Anna Heurkens

Theo en Mia van Benthum-Rutten 

9 april Witte Donderdag

10 april Goede vrijdag

11 april Paaswake 21.00 u

12 april Pasen

Fam. Broeren-Jansen

Albert en Anna van Seccelen-Jansen

Jan Rutten.

Lies Haerkens en fam. Haerkens-Bardoel

19 april

Martinus v.d. Ven en Johanna Jacobs

Gerrit Janssen en echtgenote.

Overleden ouders Jacobs-Verhagen en hun zonen Jan en Marinus

Mien Jansen en overleden familie

26 april

HERENKOOR

Overleden fam van Mil

Jan Rutten

Henk van Breemen en familie