Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

ZONDAG 14 Februari 10.30 uur

Eucharistie: Jan Graat, Tonia Graat-Wientjes, Pieta Thijssen-Graat; Harrie Daanen; Jan Rutten; Overleden fam. Broeren-Jansen; Albert en Anna van Seccelen-Jansen; echtpaar Victor Jansen en Dora Jacobs
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Annie Fransen
Zang: geen
Misdienaars: Melle Stoffelsma/Yara Jans
Koster: Marianne Verwerda (362382)

ZONDAG 21 Februari 10.30 uur

Eucharistie: Joke Liebrand-van Lanen; Pastoor Henk van Breemen; Overleden fam van Mil
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Ans Cöp
Zang: Henny/Kathelijne/Olga/Jan
Misdienaars: Stijn Hoks/Melle Stoffelsma
Koster: Henk Kuijpers (361736)

ZONDAG 28 Februari 10.30 uur

Eucharistie: Riek Kuijpers-de Bruijn namens de KBO; Jan Rutten; Echtpaar Jan en Nellie Derks-Venbrux
Acoliet: John Arts
Lector: Carla Coenen
Zang: Henny/Kathelijne
Misdienaars: Willem Repkes/Yara Jans
Koster: Frank Coenen (362173)

ZONDAG 7 Maart 10.30 uur

Eucharistie: Jeanne Gerrits-Nefkens; Toon Aldenhoven; Jan en Anna Heurkens; Fam. Weerepas-Knapen, Tien en Mientje Graat-Knapen, fam. Knapen; Allegondis Janssen -van Kempen en overleden familie; Drieka Barten-Kerkhof namens der KBO
Acoliet: Twan Repkes
Lector: Will Noy
Zang: Henny/Kathelijne
Misdienaars: Stijn Hoks/ Melle stoffelsma
Koster: Marianne Verwerda (362382)

ZONDAG 14 Maart 10.30 uur

Eucharistie: Overl fam Broeren-Jansen; Albert en Anna van Seccelen-Jansen; Nellie Janssen en overleden familie Gerrit Janssen en echtgenote; Jan Rutten; Ger Thoonen-Pouwels namens de KBO
Acoliet: John Jans
Lector: Riette Cöp
Zang: Henny/Kathelijne
Misdienaars: Yara Jans / Robin Baudoin
Koster: Henk Kuijpers (361736)