Misintenties

Misintenties opgeven bij : Annie Coenen 06 – 128 72 443

Zondag 5 februari 10.30 uur Presentatieviering

Eucharistie: Annie van Welij-Bus; Jeanne Gerrits-Nefkens; Jan en Anna Heurkens; Pastoor Henk van Breemen
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Comunicanten
Zang: Comunicanten
Misdienaars: Stijn hoks
Koster: Henk Kuijpers (0485-361736)

Zondag 12 februari 10.30 uur

Eucharistie: Leo de Wit namens de KBO; Overleden familie van Mil
Acoliet: John Jans
Lector: Fons van Heusden
Zang: Imemato
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Marian Verwerda (0485-362382)

Zaterdag 18 februari 19.00 uur Carnavalsmis

Eucharistie: Overleden leden van Carnavalsvereniging De Leemknejers.
Jan van Bergen en Gerrit Hermens opa s van Jens Hermens
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Riëtte Cöp
Zang: Fanfare
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Marian Verwerda (0485-362382)

Zondag 19 februari 10.30 uur

Eucharistie: Gerrit Janssen en echtgenote; Overleden familie Rutten-Haerkens
Acoliet: John Arts
Lector: Annie Fransen
Zang: Vrijwilligerskoortje
Misdienaars: Robin Baudoin
Koster: Frank Coenen (0485-362173)

Woensdag 22 februari 19.00 uur Aswoensdag

Eucharistie: alle Overleden van onze parochie
Acoliet: Ben Buijssen
Lector: Carla Coenen
Zang: Capella Cantamosa
Misdienaars: Yara Jans
Koster: Frank Coenen (0485-362173)

Zondag 26 februari 10.30 uur

Eucharistie: Gerrit Janssen en echtgenote; Overleden familie Rutten-Haerkens
Acoliet: Twan Repkes
Lector: Ans Cöp
Zang: Gemengd koor
Misdienaars: Stijn Hoks
Koster: Ruud Olieslagers (06-20152441)

Zaterdag 5 maart 10.30 uur

Eucharistie: Familie Weerepas-Knapen, familie Knapen Tien en Mientje Graat-Knapen.; Jeanne Gerrits-Nefkens
Annie van Welij-Bus; Jan en Anna Heurkens
Acoliet: John Arts
Lector: Will Noy
Zang: Volkszang
Misdienaars: Willem Repkes
Koster: Henk Kuijpers (0485-361736)