Mededelingen

CORONA-VIRUS

Zondagvieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week en met Pasen dit jaar worden afgelast. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 1 juni a.s.

Missen, doop en uitvaart

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen; de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Het dodenherdenkings-comité heeft besloten dit jaar geen herdenking te houden op 4 mei zoals gewoonlijk. U kunt alles nalezen op onze web site www.sansalvator.nl

De misintenties kunnen doorgeschoven worden naar een latere te bepalen datum. Neem hiervoor contact op met Annie Coenen 06 12872443

In Mei verschijnt er geen Heraut.