Mededelingen

CORONA-VIRUS

AFKONDIGING BISDOM DEN BOSCH

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximum aantal van 50 aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Voor onze Parochie geldt het volgende:

Volg de kerkdiensten bij voorkeur online via onze livestream

We vragen onze parochianen om de diensten vooral via de livestream te volgen. Mocht je toch naar de kerkdienst willen komen, volg dan alle bestaande maatregelen. Dat geldt voor de 1,5 meter afstand, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Herdertjes mis 25 december!

Voor deze kinderviering op Eerste Kerstdag om 10.30 uur zijn de gezinnen van de communicanten aanwezig in de kerk. Vanwege het maximum aantal van 50 kerkgangers zijn de plaatsen daarmee gevuld. We vragen al onze parochianen om deze kinderviering te volgen via de livestream.

Missen, doop en uitvaart

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen; de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Parochie San Salvator Oeffelt